Apollo Tea Bag Squeezer Stainless Steel

Apollo Tea Bag Squeezer Stainless Steel

Our Ref No : 35128 £1.99 Availability: In Stock

Apollo Tea Bag Squeezer.
Stainless steel.